JEDEN KONTAKT MNÓSTWO MOŻLIWOŚCI

Podstawowa działalność „Saisonas“ ir Ko to import – eksport owoców i warzyw. Zajmujemy się też handlem hurtowym.

„Saisonas” ir Ko zawsze jest otwarte na nowe oferty od lokalnych i zagranicznych hodowców, handlarzy, których przedsiębiorczość jest skierowana na import - eksport, dystrybucję i handel hurtowy.

Tu przedstawiamy zwięzłe informacje o tym, jaką KORZYŚĆ Państwo, jako klient, zleceniodawca czy partner możecie mieć przy współpracy z nami:
JESTEŚMY PAŃSTWU KORZYSTNI DLATEGO, ŻE... 

icon speedZYBKOŚĆ - ponieważ nasze przedsiębiorstwo jest małe, dlatego Państwo nie stracicie czasu na uzgodnienie pytań i odpowiedzi z kierownikiem, informacja nie zagubi się u kolegów. Mamy partnerów w mnóstwo krajach, więc decyzje i oferty złożymy szybko, w oparciu o niezawodną informację otrzymaną z kilku różnych źródeł.
icon good priceDOBRA CENA - ponieważ nam paskuje niska marża zysku. Nasze przedsiębiorstwo nie posiada luksusowych biur, nabytych w drodze leasingu samochodów, zobowiązań bankowych, dużego grona pracowników.
icon logisticsLOGISTYKA - ponieważ nie posiadamy podpisanej umowy z żadnym przedsiębiorstwem logistycznym czy spedycyjnym, więc każdorazowo szukamy najlepszej oferty w tym czasie i najczęściej znajdujemy ją.
icon responsibilityODPOWIEDZIALNOŚĆ - Sam reprezentuję swoje przedsiębiorstwo, dlatego szczególnie cenię swoją reputację i dobre imię, które stworzyłem na przeciągu długich lat. Nie zadawalam się krótkotrwałym zwycięstwem, więc nie dążę do tego aby sprzedać jak najwięcej. Rozumiem, że tylko pracując odpowiedzialnie mogę oczekiwać długotrwałej współpracy i obustronnej korzyści.
icon reliabilityNIEZAWODNOŚĆ - światowa spółka ubezpieczenia kredytów atradius logo uznało nas niezawodnym przedsiębiorstwem i udzieliło ubezpieczenia kredytu w kwocie 25 tys. EUR.

Atradius thumbnail

Nasi klienci, dostawcy, zleceniodawcy, partnerzy pochodzą nie tylko z krajów Europy, lecz i Azji, Iranu.
najwięcej „Saisonas“ ir Ko współpracuje z partnerami w tych krajach:

map en

Wszystko rozpoczęło się od tego, że ponad 20 lat temu przywieziono pierwsze 24 tony cebuli i wysypano w swoim trzypokojowym mieszkaniu. Tak, tak, przecież większość z nas swój biznes rozpoczęliśmy od komicznych sytuacji.

Obecnie przedsiębiorstwo „Saisonas” ir Ko jest dobrze znane rolnikom, przetwórcom, hurtownikom Litwy. Z mnóstwem hodowców, przetwórców, hurtowników w Polsce nas łączą takie długotrwałe, mocne stosunki, że już nie raz byliśmy uczestnikami ich uroczystości prywatnych.